Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

6926 ac40 500

meditationtemptation:

"The Eyes of God" -Prohodna Cave, Bulgaria (Source, I believe)

This is the full moon from inside a cave. It looks like two eyes staring down at you; beautiful.

Reposted frompastadifrocio pastadifrocio
dreamforever
0678 b7a9
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium
dreamforever
0852 10b1
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium
8541 f2e9

elphabaforpresidentofgallifrey:

when your mom visits you at college

Reposted fromKhramium Khramium
dreamforever
Chcę Cię i nago i w najbardziej rozciągniętym swetrze...
— Ty
Reposted fromabcdefg abcdefg

December 17 2014

dreamforever
I uśmiechnęła się. Miękko, ale nie kocio. Kobieco, ale nie zalotnie. Choć może zalotnie, ale jakoś nieprzewrotnie. I nieznacznie. Bardzo delikatnie.
Reposted fromchocoway chocoway
dreamforever
5614 a9df
Reposted frompaatison paatison
Sometimes someone says something really small and it just fits into this empty place in your heart.
— Angela, My So-Called Life
(via purplebuddhaproject)
Reposted fromclone-kerfuffle clone-kerfuffle
dreamforever
Zakochałaś się. Przyznaj to.
— /mychoicemylife/
Reposted frommylifemychoice mylifemychoice
dreamforever
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromchocoway chocoway

December 01 2014

dreamforever
dreamforever
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15
7870 d01c
Reposted fromkitharingtongue kitharingtongue
9793 8a9f 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa
dreamforever
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
dreamforever
Reposted fromyounghorny younghorny
dreamforever
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa

September 11 2014

dreamforever
4601 ef7c 500
Reposted fromtowo85 towo85
dreamforever
Reposted frompensieve pensieve

August 15 2014

5932 859c
Reposted fromsoplica soplica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl